Rüyada Denizde Yüzen Çocuk Bebek Görmek

Rüyada Denizde Yüzen Çocuk Bebek Görmek hayırlı işler yapacağına, cömert bir amire, mutluluğa, bir kaç hafta içinde alınacak hayırlı habere, getirisi yüksek işler ile meşgul olacağına, bol şansa, hoşsohbet yabancıya, iyi şansa, verimli uğraşlar yapacağına, hüner sahibi bir kişiye işarettir. Hoşnutsuz yorum olarak da düşmanlık görmeye, maddi sıkıntıya, , değer düşmesine delalet eder. Kimi zaman da ulemalar şöyle derler ki: Bu rüya uğraş vererek umduğu toplu kazanca, zorlukların sonrasında umduğu beceriye, çektiği zorlukların meyvesini alarak beklediği saygınlığa, cefa ile birlikte istediği huzura işarettir.

Sizlerin düzenli yazılara zahmet çekmeden ulaşabilmesi ve okuyabilmesi amacıyla detaylı araştırmalar yaptık. Yazılarımızı incelerken önemi vurgulanan diğer yazıları gözden geçirmeyi pas geçmeyin. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda kolayca yazılarımıza erişebilmek isterseniz sitemizi favorilerinize ekleyin.

Rüya Tabirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Rüyada Denizde Yüzen Çocuk Bebek Görmek-88

 • Rüya Yorumları uyurken insanın bilinç altından gelen mesajlar ile ilgilenir.
 • Düşler insanın iç dünyasının yansıması olduğu için kişiye şahsına ait fikir ve hislerini tartması konusunda aracı olur.
 • Rüya Yorumları alanında gerek din adamları, gerek düşünürler, gerekse de bilim adamları tarafından çeşitli açıklamalar yapılmıştır.
 • Rüya yorumu yapan kişinin 6. hissinin kuvvetli olması gerekir.
 • Rüya tabiri yapılırken acele edilmemelidir.
 • Rüya tabirlerinin yol gösterici olduğu kati suretle hesaba katılmalı, mesajlara dayanarak ihtiyaç duyulan tedbirler alınmalıdır.
 • Rüya Yorumları bizim kültürümüze hem hadisler hem önemli din düşünürleri tarafından iletilmiştir ve bugün de geçerliliğini devam ettirmektedir.
 • Rüya tabirleri yapılırken kati suretle, rüya sahibinin ruh halini, görülen rüyanın anlamını irdelemeli ve bu doğrultuda bir sonuca varmalıdır.

Rüyalar ile İlgili Kısa Bilgiler

Rüyada Denizde Yüzen Çocuk Bebek Görmek-92

 • Gözümüzü açtıktan 10 dk. sonra yüzde 90`ını unutmuş oluruz.
 • Gözleri gören kimselerin yüzde 12`si rüyalarını renksiz görür, yüzde 88’i ise tüm renklerin seçilebilir olduğu şekilde görürler. Eski bir bilimsel araştırmaya göre rüyaların büyük çoğunluğu renksiz görülüyordu. Ancak sonuçlar ilerleyen yıllarda ciddi oranda değişime uğradı. Günümüzde yirmi beş yaşına gelmemiş insanların yalnız küçük bir yüzdesi rüyalarını renksiz. Güncel bu değişimin nedenini renksiz sinemadan renkli görüntüye geçmemize ilişkilendiriyor.
 • Belirgin bir olay barındıran rüya, ekseriyetle direkt olarak o olayla ilgili olmayabilir. Rüyalar sembolik bir dille konuşur.
 • Hızlı Göz Hareketi, uykunun en derin olduğu evredir. REM uykusu yetişkinlerde uykuda geçen zamanın yüzde 20-25`ini kapsar. REM uykusu kısmı felç durumudur. Vücut kımıldatılamaz.
 • Zihnimiz bedenimizin o sırada duyduğu olguları rüyalarımızla karıştırabilir.
 • Erkekler, erkekler hakkında daha fazla rüya görür. Bir erkeğin rüyasında karşılaştığı karakterlerin yüzde 70`i erkektir. Kadınlarda bu oran eşittir.
 • Erkekler rüyalarında daha gerilimli hisler tecrübe ederler.
 • Bilimsel araştırmalar insanların yaklaşık %25’inin rüyalarında geleceğe ilişkin veriler taşıyan imgeler gördüğünü, 3/4’ünün ise geçmişle ilgili simgeler gördüğünü gösteriyor.
 • Kesin bulgular ile gerçek kabul edilmese de, gerçekleştirilen araştırmalarda horlayanların kısa ve ekseriyetle unutulan rüyalar gördüğü tespit edilmiştir.