Rüyada fındık faresi görmek

Rüyada fındık faresi görmek şöhrete ermeye, emniyette kalmaya, rızkın bereketli olmasına, mutlu olmaya, yüksek mertebeye ulaşacağına, gelire gelecek artışa, tez zamanda öğrenilecek sevindirici haber duymaya, eli açık bir yabancıya, şöhrete ermeye, kazancın bereketli olmasına delalet eder. Bir diğer yoruma göre de sağlığın yitirileceğine, huzurunun bozulacağına, mutsuzluktan kurtulamamaya, rahatının kaçacağına işaret eder. Bu rüyaya daha olumlu yaklaşan tabirciler : Bu rüya çektiği zorlukların meyvesini alarak özlediği hayra, ümitsizlikten sonra hak ettiği toplu mala, çektiği zorlukların sonunda hasret duyduğu daha sağlıklı bir hayata, zahmetlerinin meyvesini alarak gözlediği müjdeye delalettir.

Sizlerin pratik yazılara zorluk çekmeden ulaşabilmesi ve okuyabilmesi için uzun süren araştırmalar hayata geçirdik. Rüya yorumları yazısını gözden geçirirken vurgulanan ipuçlarını okumayı atlamayın. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla sitemize ulaşabilmek isterseniz sitemizi favori listenize ekleyin.

Rüya Tabiri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Rüyada fındık faresi görmek-73

 • Yaklaşık bir insanın yaşamının tahmini 3te 1ini, diğer bir deyişle ortalama yetmişbeş senelik bir hayatın 25 senesini uykuda geçirir.
 • Rüyalar kişinin iç dünyasının yansıması olduğu için kişiye kendi fikir ve hislerini tartması konusunda öncülük eder.
 • Rüya Yorumları alanında gerek din alimleri, gerek filozoflar, gerekse de bilim adamları tarafından farklı açıklamalar yapılmıştır.
 • Rüya tabirlerinin mesaj verici olduğu kesinlikle hesaba katılmalı, işaretlere dayanarak ihtiyaç duyulan tedbirler alınmalıdır.
 • Rüya yorumları mutlaka iyiye yorulmalıdır.
 • Rüya Tabiri bizim kültürümüze hem hadisler hem önde gelen İslam düşünürleri aracılığıyla ulaştırılmıştır ve günümüzde önemini devam ettirmektedir.
 • Rüya yorumcusunun kati suretle rüyanın yorumunu bilmesi icap eder.

Rüyalar ile İlgili Kısa Bilgiler

Rüyada fındık faresi görmek-71

 • Rahatsızlık yüzünden gözleri görmeyenler görsel rüyalar görebilir. Doğduğu andan itibaren göremeyen kimseler resimli rüya göremez; fakat yakın aşamada koku ve duyguları tecrübe ederler.
 • Zihnimiz hiç yoktan simalar yaratamaz. Rüyalarda karşılaşılan yüzler yaşantımızda yüz yüze geldiğimiz ancak hatırlamadığımız yüzlerdir. Her birimiz yaşantımız boyunca onbinlerce sima gördüğümüzden, rüyalarımızda da sınırsız görme becerisine sahibiz.
 • Kör olmayan kimselerin yüzde 12′si rüyalarını siyah-beyaz görür, yüzde 88’i ise renkli görürler. 1915 ile 1950 yılları arasında yapılan araştırmaya göre rüyaların önemli bir yüzdesi renksiz görülüyordu. Fakat sonuçlar 1960′lı yıllardan itibaren ciddi oranda değişime uğradı. Günümüzde yirmi beş yaşına gelmemiş insanların yalnız küçük bir yüzdesi rüyalarını siyah beyaz görüyor. Güncel bahsi geçen değişimin nedenini renksiz filmden renkli elektronik cihazlara geçmemize bağlıyor.
 • Belirli herhangi bir olay barındıran rüya, ekseriyetle doğrudan o olayla alakalı olmayabilir. Rüyalar simgesel mesajlar verir.
 • Rüyalarda en sık hissedilen olgulardan biri korkudur. Olumsuz duygular olumlu hislerden güçlüdür.
 • Kobay hayvanlar üzerinde sürdürülen bilimsel araştırmalar, hayvanların da rüya gördüklerini ortaya koymuştur.
 • Hızlı Göz Hareketi, uykunun 4 evresinden biridir. REM uykusu ergen insanlarda uykuda geçen zamanın bir gecede 90-120 dakikasını kapsar. REM uykusu kısmı felç halidir. Vücut kımıldatılamaz.
 • Erkekler rüyalarında daha negatif duygular tecrübe ederler.
 • Araştırmalar insanların ortalama %25’inin rüyalarında geleceğe ilişkin veriler taşıyan imgeler gördüğünü, yüzde 75′ininse geçmişle ilgili simgeler gördüğünü gösteriyor.